Índex Transparència

Transparència Internacional Espanya és una organització no governamental que elabora i publica uns índexs “exclusivament dirigits a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques, i tot això a través de l’avaluació de les dades i la informació que publiquen en la seua pàgina web en relació amb els huitanta indicadors i àrees de transparència de cada índex, tal com s’explica de manera clara i detallada en la metodologia de cada un d’ells”

Top