Portal de Transparència

Este portal té per objectiu afavorir l’accés de tots els ciutadans a la informació de l’Empresa. Inclou dades institucionals i organitzatives, de planificació, de resultats aconseguits en la prestació del servici, dades de contractes i de naturalesa econòmica i pressupostària.

PROAGUAS considera com a principis essencials de la seua gestió: la Transparència, l’Accés a la Informació Pública i les normes de Bon Govern. En este sentit, publica en la seua pàgina Web, de manera periòdica, estructurada i actualitzada, la informació el coneixement de la qual és rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat.

Skip to content