Informació institucional i organitzativa

Portada » Informació institucional i organitzativa

S’hi inclou la informació de caràcter institucional, organitzativa i la relativa als càrrecs electes,  classificada en diferents apartats i compliment de la normativa estatal i autonòmica sobre transparència.

Skip to content