Encomanes exercici 2024

Portada » Encomanes gestió

Encàrrec per a per a la realització de treballs de investigació en matèria de tractaments d’aigües 2023 Encàrrec per a per a la redacció de plans de gestió de grans avingudes i riscos d’inundació en municipis de la província d’Alacant. Entorns urbans. Tercera fase 2023 Encàrrec per a l’estudi alternatives per reduir impactes per contaminació … Read more

Encàrrec per a la redacció de Projectes, suport a la direcció, seguiment i control tècnic d’obres i instal·lacions hidràuliques que executa el cicle hídric. Anualitats 2022-2023. Encàrrec per a la redacció de plans directors de sanejament Encàrrec per a la redacció de projectes de proveïment a disseminats sense connexió a la xarxa de distribució. Encàrrec … Read more

Encàrrec per a la realització del control de la qualitat de l’aigua de consum humà a municipis 2021 Encàrrec per al manteniment de la xarxa de control de la qualitat química de les aigües continentals de la província 2021 Encàrrec per a l’avaluació de l’impacte ambiental d’abocaments d’aigües residuals no tractades a nuclis urbans i … Read more

Encàrrec per a la realització del control de la qualitat de l’aigua de consum humà a municipis 2020 Encàrrec per al manteniment de la xarxa de control de la qualitat química de les aigües continentals de la província 2020 Encàrrec per a l’estudi d’evacuació i aprofitament de pluvials a municipis 2020 Encàrrec per a l’avaluació … Read more

Encàrrec per a l’estudi d’evacuació i aprofitament de pluvials a municipis 2019Encàrrec per a l’avaluació de l’impacte ambiental d’abocaments d’aigües residuals no tractades a nuclis urbans i disseminats 2019Encàrrec per al manteniment de la xarxa de control de la qualitat química de les aigües continentals de la província 2019Encàrrec per a la realització del control … Read more

Encàrrec aigua de consum 2018 Encàrrec aigües continentals 2018 Encàrrec pluvials 2018 Encàrrec disseminats 2018 Encàrrec suport tècnic Cicle Hídric

Skip to content