Patrimoni

  • Edifici Seu Social de Proaigües Costablanca, S.A. siti en l’Avinguda d’Orihuela, núm. 39, 03007, d’Alacant. Règim: En propietat.
  • Edifici VPP siti en C/ Comparsa Marinos-Comparsa Llauradors, de Petrer. Règim: En propietat.
  • Edifici VPP siti en C/ La Manxa, núm. 48, de Petrer. Règim: En propietat.
Top