Patrimoni

  • Edifici Seu Social de Proaguas Costablanca, S.A. situat a l’Avinguda d’Oriola, núm. 39, 03007, d’Alacant. Règim: En propietat.
  • Dos immobles contigus a la Seu Social situats en Av. d’Orihuela núm. 41 i 43. Règim: en propietat.
  • Dos vivendes i 3 places de garatge en l’Edifici VPP situat al c/ Comparsa Marinos-Comparsa Labradores, de Petrer. Règim: En propietat.
  • 1 vivenda en l’Edifici VPP situat al c/ La Manxa, núm. 48, de Petrer. Règim: En propietat.
Skip to content