Informació de Rellevància Jurídica

Portada » Normativa

El Portal de Transparència s’adequa, quant al seu contingut, al que es disposa en: La mercantil de capital íntegrament públic PROAIGÜES *COSTABLANCA, S. a. es regix, principalment, pel que es disposa en l’ordenament jurídic privat a excepció de les matèries que li són li aplicació la normativa del Sector Públic. Així la normativa que, principalment, … Read more

S’inclou la informació relativa a estatuts, normes de contractació i resolucions judicials.

Skip to content