Presentació

Les administracions públiques, i en concret la Diputació d’Alacant, van començar el 2012 un Pla de Modernització que va marcar les bases d’un projecte de treball ampli i integral per a aquesta institució i que, sobretot, tenia una vinculació directa amb els ciutadans de la província. Les noves tecnologies –les plataformes i aplicacions– han permés en els últims anys simplificar els processos de les pàgines webs amb l’objectiu de convertir-les en veritables finestres digitals.

Convençuts que el treball que es realitze en aquesta direcció ha de comportar elements i accions de transparència, l’any 2013 es va posar en marxa l’actual web de la Diputació d’Alacant. A més, i de manera progressiva, s’ha ampliat el nombre de pàgines corresponents a organismes autònoms o fundacions que en depenen. Tots els llocs web apliquen aquestes normes i dades, dirigides a donar resposta als ciutadans sobre la presa de decisions, la distribució dels pressupostos, les obligacions i els serveis públics.

El BOE número 295, del 10 de desembre de 2013, va publicar la Llei 19/2013 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Aquesta llei representa un “important avanç en la matèria i estableix uns estàndards homologables als de la resta de democràcies consolidades”, segons consta en el preàmbul. A més, la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana suma i amplia continguts en matèria de transparència, que posem a la disposició dels ciutadans a través d’aquest portal, amb l’objectiu de facilitar la participació dels ciutadans en la gestió de l’activitat pública de la Diputació Provincial d’Alacant.

Top