Índex de Transparència

Portada » Inici » Índex de Transparència

Transparència Internacional Espanya és una organització no governamental que elabora i publica uns índexs que “estan exclusivament dirigits a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques, i això a través de l’avaluació de les dades i la informació que fan pública en la seua pàgina web en relació amb els huitanta indicadors i àrees de transparència de cada Índex, tal com s’explica de manera clara i detallada en la Metodologia de cadascun d’ells”.

Skip to content