Presentació

Portada » Inici » Presentació

Les administracions públiques, i en concret la Diputació d’Alacant, va començar en 2012 un Pla de Modernització que va marcar les bases d’un projecte de treball ampli i integral per a esta institució, però sobretot, que tenia una vinculació directa amb els ciutadans d’esta província. Les noves tecnologies, les seues plataformes i aplicacions han permés en els últims anys simplificar el procés d’eines com les webs amb l’objectiu que es convertisquen en vertaderes finestres digitals.

Convençuts que el treball que es realitze en esta adreça ha de portar parell elements i accions de transparència, en 2013 es va posar en marxa l’actual web de la Diputació d’Alacant. A més, i de manera progressiva, s’han anat ampliant el nombre de pàgines que corresponen a organismes autònoms i fundacions dependents d’esta institució. Totes elles apliquen estes normes i dades dirigides a donar resposta als ciutadans sobre la presa de decisions, distribució dels pressupostos, obligacions i servicis públics.

El BOE número 295 de 10 de desembre de 2013 va publicar la Llei 19/2013 de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern. Esta ley representa un “importante avance en la materia y establece unos estándares homologables al del resto de democracias consolidadas”, según consta en su preámbulo. Així mateix la Llei 2/2015 de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana suma i amplia continguts en matèria de transparència que posem a la disposició dels ciutadans a través d’este portal amb l’objectiu de facilitar la participació dels ciutadans en les gestió de l’activitat pública de la Diputació Provincial d’Alacant.

Skip to content