Una altra informació

Portada » Informació Institucional

Gerència Obsequis rebuts per raó del càrrec No se n’han percebut. Viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana No hi ha costos associats a aquest concepte. Despeses de locomoció percebudes No hi ha costos associats a aquest concepte. Assignació de telèfon mòbil i cost mensual Pendent de nomenament.

Els Delegats de Personal constituïxen la representació dels treballadors en les empreses o centres de treball que tinguen menys de 50 i més de 10 treballadors. Per tant, en l’actualitat, en tindre l’Empresa menys de 50 treballadors, el dret a la participació dels mateixos s’articula a través dels Delegats de Personal. Segons el que s’estableix … Read more

Junta General D. Antonio Pérez Pérez (President)Sra. Ana Iluminada Serna García D Antonio José Bernabeu SantoD. Arturo Poquet RibesD. Benabé Cano GarcíaD. Carlos María Pastor VenturaSra. Carmen Sellés PrietoSra. Cristina García GarriD. David Aracil AracilD. Francisco Cano MurciaD. Francisco Rubio DelgadoSra. Gema Alemán PérezSra. Isabel López GaleraD. Ismael Vidal SoneiraD. Joaquín Perles PérezD. José Antonio … Read more

ÒRGANS SOCIALS Els Estatuts Socials determinen que el govern i administració de la Societat correspon a la Junta General d’Accionistes, al Consell d’Administració i a la Gerència. El President de la Diputació Provincial d’Alacant ho serà també de la Junta General i del Consell d’Administració, i de tots els òrgans col·legiats que puguen crear-se, no … Read more

Convocatòria per a la selecció de lloc Administratiu al Departament Econòmic i d’Administració Bases convocatòria BOPA (Nº 119) 21-06-2023 Resolució Llista Provisional d’Amesos i Exclosos Resolució de contractació de lloc Administratiu Estat: Finalitzat Convocatòria per a la selecció de lloc Administratiu al Departament d’Aigua Potable Bases convocatòria BOPA (Nº 125) 30-06-2023 Resolució Llista Provisional d’Amesos … Read more

PLANTILLA PROAGUAS COSTABLANCA, S. A. disposa d’un equip tècnic altament especialitzat format per personal amb la titulació, formació, experiència i qualificació adequada per a l’acompliment de les seues activitats, fonamentalment titulats superiors i de grau mitjà. Les relacions laborals entre PROAGUAS i el seu personal es regixen per: COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA La plantilla de … Read more

GERÈNCIA Miguel Ortiz Zaragoza ORGANIGRAMA Per aconseguir un exercici eficaç de les diferents línies d’actuació dutes a terme, s’ha establert una organització d’acord amb els treballs desenvolupats per l’empresa, concretament: Departament Econòmic i d’Administració Responsable: Fco. Javier Orts Pascual. Email: jortsp@diputacionalicante.es Responsable Jurídic i Contractació Responsable: Antonio Fuentes Jiménez. Email: afuentes@diputacionalicante.es Responsable de Qualitat i … Read more

S’hi inclou la informació de caràcter institucional, organitzativa i la relativa als càrrecs electes,  classificada en diferents apartats i compliment de la normativa estatal i autonòmica sobre transparència.

Skip to content