Sol·licitud d’Informació

Portada » Transparència

La Llei de Transparència establix en el seu article 17 el procediment per a sol·licitar informació. PROAGUAS COSTABLANCA S.A . compte en la seua pàgina web amb un correu de contacte, que merament té validesa a efectes informatius. Per a presentar qualsevol sol·licitud el ciutadà ha de presentar-la en les oficines de l’empresa. Article 17. … Read more

Transparència Internacional Espanya és una organització no governamental que elabora i publica uns índexs que “estan exclusivament dirigits a mesurar el nivell de transparència de les corresponents institucions públiques, i això a través de l’avaluació de les dades i la informació que fan pública en la seua pàgina web en relació amb els huitanta indicadors … Read more

Llei 4/2023, de 13 d’abril, de Participació Ciutadana i Foment de l’Associacionisme de laComunitat Valenciana. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern BOE nº295 de 10 de diciembre de 2013 Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant

Les administracions públiques, i en concret la Diputació d’Alacant, va començar en 2012 un Pla de Modernització que va marcar les bases d’un projecte de treball ampli i integral per a esta institució, però sobretot, que tenia una vinculació directa amb els ciutadans d’esta província. Les noves tecnologies, les seues plataformes i aplicacions han permés … Read more

Skip to content